XVI. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE MLADÝCH 2014

Úvodní strana

Informace

Registrace

Pokyny pro vypracování příspěvku do sborníku

 Program konference

   

TECHNICKÁ FAKULTA
České zemědělské univerzity v Praze

Vás zve na

XVI. MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI MLADÝCH 2014

konanou pod záštitou
děkana Technické fakulty ČZU v Praze
prof. Ing. Vladimíra Jurči, CSc.
9. - 10. 9. 2014

   

Vědečtí garanti konference:

prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., děkan TF ČZU v Praze
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., děkan TF SPU v Nitře
doc. Ing. Marian Kučera, PhD., děkan FEVT TU Zvolen
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., vedoucí ÚZPaET, Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Martin Libra, CSc., proděkan TF ČZU v Praze
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc., TF ČZU v Praze
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc., TF ČZU v Praze
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., TF ČZU v Praze
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., TF ČZU v Praze
prof. Ing. Václav Legát, DrSc., TF ČZU v Praze

Organizační garanti konference:

prof. Ing. Martin Libra, CSc., proděkan TF ČZU v Praze
doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., TF ČZU v Praze
Ing. Jiří Zeman, TF ČZU v Praze
Mgr. Dana Skrbková, TF ČZU v Praze
Ing. Jan Novotný, TF ČZU v Praze
Ing. Zuzana Štěrbová, TF ČZU v Praze 

   

Zaměření konference:

- automatizace a robotizace
- energetika
- jakost a spolehlivost strojů a zařízení
- technika a mechanizace zemědělství
- technika výrobních procesů
- vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
- marketing strojů a technických systémů

Cíl konference:

- Konference je mezinárodní, určená pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (do 35 roků) univerzit a vědeckých pracovišť, zaměřených na oblast strojů a výrobních zařízení v zemědělské, lesnické a potravinářské výrobě, na marketing strojů a technických systémů.
- Program konference umožní účastníkům seznámit se s vědeckovýzkumnou činností univerzit a dalších institucí na mezinárodní úrovni a poskytne prostor pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností v oblastech zaměření konference.

   
   
   

 

   

 

 

Aktualizace: 30.1.2014

Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU.
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel.: 23438 1111, 22438 1111
© 2014 - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU ~ webmaster ~

 KONFERENCE.TF.CZU.CZ

2014